TEST

Přehled tagů z oblasti tabulek
Tag Význam Párový Výskyt
table tabulka ano  
tr řádek tabulky nepovinně <table>, <tbody>, <thead>, <tfoot>
td buňka tabulky nepovinně <tr>
th hlavičková buňka tabulky nepovinně <tr>
caption hlavička tabulky ano <table>
col ovlivnění sloupce tabulky ne <table>
colgroup skupina sloupců tabulky ne <table>
tbody tělo tabulky nepovinně <table>
thead hlavička tabulky nepovinně <table>
tfoot patička tabulky nepovinně <table>
Přehled tagů z oblasti tabulek
Tag Význam Párový Výskyt
table tabulka ano  
tr řádek tabulky nepovinně <table>, <tbody>, <thead>, <tfoot>
td buňka tabulky nepovinně <tr>
th hlavičková buňka tabulky nepovinně <tr>
caption hlavička tabulky ano <table>
col ovlivnění sloupce tabulky ne <table>
colgroup skupina sloupců tabulky ne <table>
tbody tělo tabulky nepovinně <table>
thead hlavička tabulky nepovinně <table>
tfoot patička tabulky nepovinně <table>